Články a aktuality

KAROLAS Legal s.r.o.

Školení - Příprava smlouvy na veřejnou zakázku

Dnes Honza školil v hotelu Amarilis na téma "Příprava smlouvy na veřejnou zakázku". Krok za krokem provedl účastníky semináře celým procesem přípravy realizační smlouvy, zásadami jejího uveřejňování i možnostmi následných změn smlouvy a podrobně probral doporučené postupy při přípravě smluv na různé druhy a typy veřejných zakázek.

Zadávací řízení 2019: Nejasnosti po elektronizaci aneb Den pro zakázkáře

Kolega Honza Lašmanský v úterý přednášel na výroční konferenci Zadávací řízení 2019: Nejasnosti po elektronizaci aneb Den pro zakázkáře na téma "Zpětná vazba k elektronizaci veřejných zakázek z praxe a vybrané aspekty hodnocení nabídek".

 

Zasedání zastupitelstva ve svátek a možnost vykázání zastupitele

V dubnovém čísle měsíčníku PRO města a obce se kolegové Marek a Kateřina zabývali otázkou, kdy je možné svolat zasedání zastupitelstva a zda je zasedání možné ve dnech pracovního volna či pracovního klidu.
Obdobného tématu se týkal i jejich další příspěvek v květnovém čísle zmíněného měsíčníku, kdy kolegové řešili možnost vykázání zastupitele ze zasedání.

Dar občana obci

Dar občana obci

Jak je to s finančními dary obci v případě, že se realizace projektu, na nějž byl dar určen, odloží? Může občan požadovat vrácení daru a má na vrácení nárok? A jaké jsou daňové aspekty darů obcím?

Menu
Ochrana osobních údajů
KAROLAS Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 173 839 

info@karolas.cz

Image