„Cestu buď najdeme,
nebo uděláme.“

Naše zkušenosti získané ve velké renomované advokátní kanceláři nám přinesly schopnost poskytovat právní služby na nejvyšší úrovni odbornosti a kvality se současným zohledněním obchodních zájmů a cílů klienta.

Zároveň jsme si však vědomi toho, že za každým klientem – korporátním subjektem, kravatou i kostýmkem se skrývají skuteční lidé. Tito lidé, stejně jako my, ráno opouští své domovy a rodiny a přes den pracují na svých projektech, aby si večer, až vypnou počítače, mohli říci, že svým malým přičiněním posunuli tento svět o trochu více kupředu.
A takto přistupujeme i k naší práci. Každý člověk na straně klienta či obchodního partnera, se kterým spolupracujeme, je pro nás jedinečná osobnost a zároveň vnímáme jeho práci jako důležitý střípek celku. Potřebujeme mu porozumět a pochopit jeho požadavky, potřeby i způsob práce. Stejně tak je pro nás důležité, aby i on porozuměl našemu myšlení a způsobu komunikace. Pak dokážeme bezezbytku naplnit očekávání klienta. 

Tento přístup funguje i uvnitř naší kanceláře. Rozhodli jsme se opustit zažitou korporátní strukturu, která je pro advokacii často typická. U nás jsme všichni partneři. Jsme přesvědčeni, že každý člen našeho týmu je součást jednoho fungujícího celku. Každý náš partner svou přítomností v naší společnosti dotváří pohodovou atmosféru pracovního prostředí, která je zárukou kvalitní práce pro klienta. Každý partner u nás dělá to, v čem je nejlepší. Zároveň věříme, že toto ujištění je pro klienta větší záruka než honosné označení korporátní pozice na vizitce.
Image

JUDr. Barbora Karo

+420 733 144 476
barbora.karo@karolas.cz
Bára je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Pochází z Českých Budějovic a v Praze vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2006 získala titul Mgr. a v roce 2007 titul JUDr. Advokátkou je Bára od roku 2010.

Mgr. Alena Holásková

+420 775 260 006
alena.holaskova@karolas.cz
Alena se narodila ve Vyškově a vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 získala titul Mgr.
Před příchodem do advokátní kanceláře KAROLAS Legal Alena působila ...
Image
Image

Mgr. Marek Stowasser

+420 773 092 884
marek.stowasser@karolas.cz
Marek pochází ze Sokolova a v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v lednu roku 2017 získal titul Mgr. Během svého studia absolvoval Marek roční studijní program na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemsku ...

Bc. Kateřina Gerychová

katerina.gerychova@karolas.cz
Kačka je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2017 získala bakalářský titul na Masarykově ústavu vyšších studií, ČVUT.
Od září roku 2018 pracuje v advokátní kanceláři KAROLAS Legal jako právní asistentka.
Image
Image

Ing. Veronika Volfová

veronika.volfova@karolas.cz
Veronika vystudovala v Praze Vysokou školu finanční a správní a.s., kde v červnu roku 2016 získala titul Ing. 
Zkušenosti s kompletní organizací zadávacích řízení získala Veronika při svém více než desetiletém působení ve státním podniku Povodí Vltavy, a.s. ...

Dayana Mikhalevich

+420 735 288 935
dayana.mikhalevich@karolas.cz
Dája vystudovala na Gymnáziu a Střední odborné škole Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem obor veřejnosprávní činnost a do KAROLAS Legal s sebou přinesla zkušenosti nejen z administrativních pozic, ale také například z oboru grafického designu či služeb.
Image