„Cestu buď najdeme,
nebo uděláme.“

Naše zkušenosti získané ve velké renomované advokátní kanceláři nám přinesly schopnost poskytovat právní služby na nejvyšší úrovni odbornosti a kvality se současným zohledněním obchodních zájmů a cílů klienta.

Zároveň jsme si však vědomi toho, že za každým klientem – korporátním subjektem, kravatou i kostýmkem se skrývají skuteční lidé. Tito lidé, stejně jako my, ráno opouští své domovy a rodiny a přes den pracují na svých projektech, aby si večer, až vypnou počítače, mohli říci, že svým malým přičiněním posunuli tento svět o trochu více kupředu.
A takto přistupujeme i k naší práci. Každý člověk na straně klienta či obchodního partnera, se kterým spolupracujeme, je pro nás jedinečná osobnost a zároveň vnímáme jeho práci jako důležitý střípek celku. Potřebujeme mu porozumět a pochopit jeho požadavky, potřeby i způsob práce. Stejně tak je pro nás důležité, aby i on porozuměl našemu myšlení a způsobu komunikace. Pak dokážeme bezezbytku naplnit očekávání klienta. 

Tento přístup funguje i uvnitř naší kanceláře. Rozhodli jsme se opustit zažitou korporátní strukturu, která je pro advokacii často typická. U nás jsme všichni partneři. Jsme přesvědčeni, že každý člen našeho týmu je součást jednoho fungujícího celku. Každý náš partner svou přítomností v naší společnosti dotváří pohodovou atmosféru pracovního prostředí, která je zárukou kvalitní práce pro klienta. Každý partner u nás dělá to, v čem je nejlepší. Zároveň věříme, že toto ujištění je pro klienta větší záruka než honosné označení korporátní pozice na vizitce.
Image

JUDr. Barbora Karo

+420 733 144 476
barbora.karo@karolas.cz
Bára je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Pochází z Českých Budějovic a v Praze vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2006 získala titul Mgr. a v roce 2007 titul JUDr. Advokátkou je Bára od roku 2010.

Mgr. Marek Stowasser

+420 773 092 884
marek.stowasser@karolas.cz
Marek pochází ze Sokolova a v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v lednu roku 2017 získal titul Mgr. Během svého studia absolvoval Marek roční studijní program na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemsku ...
Image
Image

Mgr. Kateřina Gerychová

katerina.gerychova@karolas.cz
Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2021 získala titul Mgr.
V KAROLAS pracuje od září roku 2018 - po ukončení studia na právnické fakultě nastoupila na pozici advokátního koncipienta.

Adéla Nováková

+420 774 173 839
adela.novakova@karolas.cz