Články a aktuality

KAROLAS Legal s.r.o.

Článek: Může obec odmítnout občanovi vyvézt popelnici?

Může obec uložit sankci za nesprávné třídění odpadu? Odpověď na tyto a další otázky k tématu poskytli kolegové Marek a Kateřina v článku říjnového čísla časopisu PRO města a obce.

Článek: Odvolání a jmenování členů komise

Kolegové Marek a Kateřina se v rámci červencového čísla 2019 časopisu PRO města a obce zabývali otázkou odvolání a jmenování členů komise, konkrétně má-li zastupitelstvo obce pravomoc přinutit radu k odvolání člena či dokonce předsedy komise, případně nařídit, aby rada obce jmenovala jako člena komise osobu navrženou zastupitelstvem.

Článek: Problematika jednotného evropského osvědčení pro VZ

Jednotné evropské osvědčení (European Single Procurement Document, JEO) představuje instrument, který má z administrativního hlediska usnadnit dodavatelům přípravu nabídky pro účely zadávacího řízení. Jeho předložení nahrazuje doklady požadované ve vztahu k prokázání požadované kvalifikace dodavatele a prostřednictvím JEO lze prokázat kvalifikaci dodavatele při podávání nabídek do veřejných zakázek ve všech členských státech EU. Podrobnější charakteristiku JEO a jeho použití zpracovali kolegové Marek, Bára a Kateřina v článku pro zářijové číslo 2019 dvouměsíčníku Veřejné zakázky v praxi.

Článek: Prodej obecního pozemku

V srpnovém čísle 2019 měsíčníku PRO města a obce se kolegové Marek a Kateřina věnovali tématu prodeje obecního pozemku.

Menu
Ochrana osobních údajů
KAROLAS Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 173 839 

info@karolas.cz

Image