Poradenství zadavatelům veřejných i sektorových zakázek při přípravě a komplexní organizaci zadávacích a koncesních řízení včetně PPP projektů dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Příprava dílčích právních stanovisek

Poradenství k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o registru smluv

Poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli

Příprava a vyjednávání obchodněprávních smluv

Architektonické soutěže o návrh

Poradenství v souvislosti s evropskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány

Zastupování dotčené strany v přezkumných správních a soudních řízeních

Specializovaná školení v oblasti veřejných zakázek

Specializovaná školení v oblasti veřejných zakázek a evropských dotací

Další služby, které poskytujeme

Autorské právo

Korporátní právo – oblast obchodních společností

Nemovitosti a stavební právo

Zastupování před soudy a správními orgány

Pracovněprávní poradenství

Oblast vodovodů a kanalizací