Komplexní poradenství zadavatelům - příprava a organizace zadávacích řízení na veřejné zakázky (včetně sektorových, koncesí a architektonických soutěží o návrh);
příprava smluvní dokumentace na veřejné zakázky - včetně obchodních podmínek FIDIC;
komplexní poradenství dodavatelům - příprava nabídek, zastupování v zadávacích řízeních při uzavírání smluv se zadavateli a následné realizaci;
zastupování při podání či přezkumu námitek a navazujících řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudy;
právní poradenství v souvislosti s realizací veřejných zakázek - vyjednávání s protistranou a řešení případných změn uzavřených smluv;
poradenství v souvislosti s evorpskými dotacemi, a to jak z pohledu přípravy i kontrol realizovaných projektů, tak zastupování příjemců před auditními orgány;
poradenství k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o registru smluv;
specializovná školení v oblasti veřejných zakázek a evropských dotací.