Články a aktuality

KAROLAS Legal s.r.o.

Soutěž o návrh - když vítězí účastník i zadavatel

V prvním letošním čísle časopisu Veřejné zakázky naleznete článek na téma Soutěž o návrh, který připravil náš kolega Marek spolu s paní Ing. arch. Karin Grohmannovou z architektonického studia CCEA MOBA

Jak vybrat projektanta BIM v šesti krocích

V rámci naší praxe jsme měli možnost podílet se na realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele modelu BIM a nastavování parametrů hodnocení a posouzení kvality a odbornosti potenciálních dodavatelů. 

Vyloučení dodavatele veřejné zakázky

V článku jednoho z jarních čísel mesíčníku PRO města a obce se kolega Marek Stowasser zabýval tématem vyloučení dodavatele veřejné zakázky, kde zodpověděl otázku, za jakých podmínek má dle zákona zadavatel možnost vyloučit dodavatele, kterého shledává nezpůsobilým a také poukázal na další důležité aspekty, ke kterým je třeba v této věci přihlédnout.

Časový aspekt uznávání referencí ve veřejných zakázkách - formalistický přístup opět překvapuje

V článku pro elektronický internetový deník epravo.cz se kolegové zabývali časovým aspektem možnosti uznávání referencí účastníků zadávacího řízení v rámci požadované technické kvalifikace podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) v souvislosti poměrně nedávným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zabývající se otázkou uznání kvalifikačních referencí s ohledem na jejich „stáří“.

Menu
Ochrana osobních údajů
KAROLAS Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 173 839 

info@karolas.cz

Image