Zasedání zastupitelstva ve svátek a možnost vykázání zastupitele

V dubnovém čísle měsíčníku PRO města a obce se kolegové Marek a Kateřina zabývali otázkou, kdy je možné svolat zasedání zastupitelstva a zda je zasedání možné ve dnech pracovního volna či pracovního klidu.
Obdobného tématu se týkal i jejich další příspěvek v květnovém čísle zmíněného měsíčníku, kdy kolegové řešili možnost vykázání zastupitele ze zasedání.

Oba články si můžete přečíst zde.


Vytisknout