Články a aktuality

KAROLAS Legal s.r.o.

Rozšíření našeho týmu

Rozšíření našeho týmu

Hledáme nové kolegy na pozice: advokátní koncipient/ka, právní asistent/ka (student/ka), asistentka na administrativní podporu.

K otázce omezení plnění ze strany poddodavatele

K otázce omezení plnění ze strany poddodavatele

Výhrada požadavku, aby zadavateli určené části plnění předmětu veřejné zakázky nebyly plněny prostřednictvím poddodavatelů, ale výhradně vybraným dodavatelem, se stala běžnou praxí. Obdobnou výhradu však v nedávné době posuzoval Soudní dvůr Evropské unie. Jeho závěry jsme přiblížili na www.epravo.cz.

Účel předběžného oznámení v nové právní úpravě

Účel předběžného oznámení v nové právní úpravě

Nová právní úprava institutu předběžného oznámení přinesla nemalé změny. Ačkoliv základní účel institutu (informování dodavatelů o úmyslu zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku) zůstal stejný a zadavateli je jako dříve při využití předběžného oznámení umožněno zkrátit lhůtu pro podání nabídek, věděli jste například, že některá zadávací řízení lze předběžným oznámením přímo zahájit? Více informací se dozvíte v článku Báry a Aleny, který vyšel v červencovém vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Odmítnutí příspěvku do městského zpravodaje

Odmítnutí příspěvku do městského zpravodaje

Může starosta města zakázat vydání příspěvku čtenáře v městském zpravodaji? Na tuto otázku ve světle tiskového zákona odpovídali pro měsíčník PRO města a obce Honza Lašmanský a Marek Stowasser.

Menu
Ochrana osobních údajů
KAROLAS Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 173 839 

info@karolas.cz

Image