Články a aktuality

KAROLAS Legal s.r.o.

Sektorové veřejné zakázky a výkon relevantní činnosti v ZZVZ

Sektorové veřejné zakázky a výkon relevantní činnosti v ZZVZ

ZZVZ přinesl do praxe řadu koncepčních změn, které velkou měrou ovlivnily doposud zažité způsoby zadávání veřejných zakázek. Valná většina těchto změn již byla ze strany odborné veřejnosti zanalyzována. Stranou však doposud zůstávala změna definice relevantní činnosti u sektorových veřejných zakázek. Tuto změnu a její možný dopad přiblížili v listopadovém čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi kolega Honza Lašmanský a Bc. Libor Novák (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Odbor investiční), který se v rámci své praxe dlouhodobě věnuje zadávání zakázek na služby / stavební práce v oblasti železniční infrastruktury.

Konference "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech"

Konference "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech"

Dne 1. 11. 2017 pořádala společnost Seminaria pátý ročník celostátní konference týkající se veřejných zakázek s názvem "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech". Partnerem této konference byla Asociace pro veřejné zakázky a Sdružení místních samospráv ČR. Konference byla zahájena příspěvkem Honzy Lašmanského na téma "Metodiky k zákonu o zadávání veřejných zakázek a jejich aplikace do praxe".

Školení "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - zkušenosti po roce"

Školení "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - zkušenosti po roce"

Dne 31. 10. 2017 se konalo pod záštitou společnosti QCM, s.r.o. odborné školení na téma nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Zkušenosti s jeho fungováním a jeho novými instituty, interpretačními problémy, množstvím metodik k zákonu publikovaných ze strany MMR a souvisejícími prováděcími předpisy posluchačům prezentoval Honza Lašmanský.

Školení "Veřejné zakázky – jak provádět změny smluv a další problémy"

Školení "Veřejné zakázky – jak provádět změny smluv a další problémy"

Dne 19. 10. 2017 proběhlo pod záštitou společnosti Seminaria další odborné školení zaměřené převážně na problematiku změn smluv na veřejnou zakázku a možnosti obrany dodavatelů i zadavatelů v návaznosti na zadávání veřejných zakázek. Tato témata detailně přiblížili Honza Lašmanský s Bárou Karo.

Menu
Ochrana osobních údajů
KAROLAS Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 173 839 

info@karolas.cz

Image