Články a aktuality

KAROLAS Legal s.r.o.

Konference "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech"

Konference "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech"

Dne 1. 11. 2017 pořádala společnost Seminaria pátý ročník celostátní konference týkající se veřejných zakázek s názvem "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech". Partnerem této konference byla Asociace pro veřejné zakázky a Sdružení místních samospráv ČR. Konference byla zahájena příspěvkem Honzy Lašmanského na téma "Metodiky k zákonu o zadávání veřejných zakázek a jejich aplikace do praxe".

Školení "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - zkušenosti po roce"

Školení "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - zkušenosti po roce"

Dne 31. 10. 2017 se konalo pod záštitou společnosti QCM, s.r.o. odborné školení na téma nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Zkušenosti s jeho fungováním a jeho novými instituty, interpretačními problémy, množstvím metodik k zákonu publikovaných ze strany MMR a souvisejícími prováděcími předpisy posluchačům prezentoval Honza Lašmanský.

Školení "Veřejné zakázky – jak provádět změny smluv a další problémy"

Školení "Veřejné zakázky – jak provádět změny smluv a další problémy"

Dne 19. 10. 2017 proběhlo pod záštitou společnosti Seminaria další odborné školení zaměřené převážně na problematiku změn smluv na veřejnou zakázku a možnosti obrany dodavatelů i zadavatelů v návaznosti na zadávání veřejných zakázek. Tato témata detailně přiblížili Honza Lašmanský s Bárou Karo.

Péče o dopravní značení

Péče o dopravní značení

Naše advokátní kancelář byla opětovně oslovena měsíčníkem PRO města a obce s dotazem týkajícím se problematiky péče o dopravní značení. Tomuto tématu se v říjnovém čísle věnoval Marek Stowasser.

Menu
Ochrana osobních údajů
KAROLAS Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 173 839 

info@karolas.cz

Image