K předkládání nepravdivých údajů v nabídkách dodavatelů

V březnovém čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi naleznete článek našich kolegů Báry a Marka, který se zaměřuje na problematiku vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ.

Vytisknout