Dar občana obci

Dar občana obci

Jak je to s finančními dary obci v případě, že se realizace projektu, na nějž byl dar určen, odloží? Může občan požadovat vrácení daru a má na vrácení nárok? A jaké jsou daňové aspekty darů obcím? Těmito otázkami se v článku měsíčníku PRO města a obce zabývali kolegové Kateřina Gerychová a Marek Stowasser. 

Odkaz na článek naleznete zde.


Vytisknout