Oznámení o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení

Oznámení o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení

Doručení oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům řízení je jednou z povinností zadavatele před podpisem smlouvy v každém z druhů zadávacích řízení. Ve vztahu k náležitostem oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení však bylo vydáno přinejmenším zarážející rozhodnutí ÚOHS. I přesto, že zadavatelé očekávali zjednodušení zadávacích procesů po přijetí ZZVZ, zákon stále obsahuje ustanovení, která mohou zadavatele administrativně zatěžovat. K problematice se pro portál epravo.cz vyjádřily kolegyně Bára a Alena.

https://www.epravo.cz/top/clanky/oznameni-o-vyberu-ve-zjednodusenem-podlimitnim-rizeni-108174.html


Vytisknout