Konference "Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech"

Konference "Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech"

Ve středu 29. března pořádala společnost Seminaria celostátní konferenci Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech, pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky a Svazu měst a obcí ČR.

Od účinnosti ZZVZ uplynulo pouze půl roku a zadavatelé i dodavatelé řeší neustále řadu problémů s aplikací nového zákona. Zástupkyně z Ministerstva pro místní rozvoj na konferenci představila některé novinky, mimo jiné i povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která pro všechny subjekty bude platit od října 2018. Stále však neexistuje řešení problémů okolo originálů některých dokladů jako například potvrzení o bankovní jistině.

Praktický blok představil Jan Lašmanský, který upozornil účastníky na řadu nepřesností, které se objevují v nedávno vydaných metodikách. „Vždy je nutné řídit se zejména zákonem, v metodikách je chybně uvedeno například vymezení lhůt,“ upozornil Lašmanský. Metodiky však obsahují i řadu praktických dokumentů, vzorů aformulářů, které mohou při aplikaci zákona pomoci.


Vytisknout