Články a aktuality

KAROLAS Legal s.r.o.

Časový aspekt uznávání referencí ve veřejných zakázkách - formalistický přístup opět překvapuje

V článku pro elektronický internetový deník epravo.cz se kolegové zabývali časovým aspektem možnosti uznávání referencí účastníků zadávacího řízení v rámci požadované technické kvalifikace podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) v souvislosti poměrně nedávným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zabývající se otázkou uznání kvalifikačních referencí s ohledem na jejich „stáří“.

Dokumentace o zadávacím řízení - 3. část

Ve třetím a posledním díle článku o poskytování dokumentace o zadávacím řízení ÚOHS se kolegové zaměřili na některé otázky týkající se lhůt k poskytnutí dokumentace a stručně shrnuli právní úpravu postihu zadavatele v případě, že nesplní dané povinnosti řádně a včas.

Dokumentace o zadávacím řízení - 2. část

V červencovém čísle 2019 dvouměsíčníku Veřejné zakázky v praxi jste si mohli přečíst první část článku na téma "Dokumentace o zadávacím řízení", ve kterém se kolegové z naší advokátní kanceláře zabývali tím, co vše je nezbytné do této dokumentace zahrnout a jak dlouho a jakým způsobem má být zadavatelem tato dokumentace uchovávána a aktualizována.

V druhé části tohoto článku, který je k dispozici ZDE, Vás kolegové seznámí náležitostmi předkládání dokumentace k ÚOHS.

 

PF 2020

Menu
Ochrana osobních údajů
KAROLAS Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 774 173 839 

info@karolas.cz

Image