Články a aktuality

Karo, Lašmanský & Partners

Soutěž na vánoční trhy

Soutěž na vánoční trhy

V prosincovém vydání měsíčníku PRO města a obce naše kancelář opět zodpovídala dotaz pro právní rubriku. Problematikou nutnosti soutěžit nájemce prostor obce za účelem konání vánočních trhů se zabývala Alena Holásková.

Sektorové veřejné zakázky a výkon relevantní činnosti v ZZVZ

Sektorové veřejné zakázky a výkon relevantní činnosti v ZZVZ

ZZVZ přinesl do praxe řadu koncepčních změn, které velkou měrou ovlivnily doposud zažité způsoby zadávání veřejných zakázek. Valná většina těchto změn již byla ze strany odborné veřejnosti zanalyzována. Stranou však doposud zůstávala změna definice relevantní činnosti u sektorových veřejných zakázek. Tuto změnu a její možný dopad přiblížili v listopadovém čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi kolega Honza Lašmanský a Bc. Libor Novák (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Odbor investiční), který se v rámci své praxe dlouhodobě věnuje zadávání zakázek na služby / stavební práce v oblasti železniční infrastruktury.

Konference "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech"

Konference "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech"

Dne 1. 11. 2017 pořádala společnost Seminaria pátý ročník celostátní konference týkající se veřejných zakázek s názvem "Veřejné zakázky: 1 rok s novým zákonem v zádech". Partnerem této konference byla Asociace pro veřejné zakázky a Sdružení místních samospráv ČR. Konference byla zahájena příspěvkem Honzy Lašmanského na téma "Metodiky k zákonu o zadávání veřejných zakázek a jejich aplikace do praxe".

Menu
Ochrana osobních údajů
Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 735 288 935 

info@karolas.cz

Image