Články a aktuality

Karo, Lašmanský & Partners

Školení "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - zkušenosti po roce"

Školení "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - zkušenosti po roce"

Dne 31. 10. 2017 se konalo pod záštitou společnosti QCM, s.r.o. odborné školení na téma nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Zkušenosti s jeho fungováním a jeho novými instituty, interpretačními problémy, množstvím metodik k zákonu publikovaných ze strany MMR a souvisejícími prováděcími předpisy posluchačům prezentoval Honza Lašmanský.

Školení "Veřejné zakázky – jak provádět změny smluv a další problémy"

Školení "Veřejné zakázky – jak provádět změny smluv a další problémy"

Dne 19. 10. 2017 proběhlo pod záštitou společnosti Seminaria další odborné školení zaměřené převážně na problematiku změn smluv na veřejnou zakázku a možnosti obrany dodavatelů i zadavatelů v návaznosti na zadávání veřejných zakázek. Tato témata detailně přiblížili Honza Lašmanský s Bárou Karo.

Péče o dopravní značení

Péče o dopravní značení

Naše advokátní kancelář byla opětovně oslovena měsíčníkem PRO města a obce s dotazem týkajícím se problematiky péče o dopravní značení. Tomuto tématu se v říjnovém čísle věnoval Marek Stowasser.

Menu
Ochrana osobních údajů
Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář

Klimentská 2062/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

+420 735 288 935 

info@karolas.cz

Image