Vyloučení dodavatele veřejné zakázky

V článku jednoho z jarních čísel mesíčníku PRO města a obce se kolega Marek Stowasser zabýval tématem vyloučení dodavatele veřejné zakázky, kde zodpověděl otázku, za jakých podmínek má dle zákona zadavatel možnost vyloučit dodavatele, kterého shledává nezpůsobilým a také poukázal na další důležité aspekty, ke kterým je třeba v této věci přihlédnout.

Celý článek je k nahlednutí ZDE.

Vytisknout