Školení "Povinná elektronizace VZ po 18. 4. 2017 v praxi"

Školení "Povinná elektronizace VZ po 18. 4. 2017 v praxi"

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti již před více než 7 měsíci. Zkušenosti s aplikací nové právní úpravy však jsou minimální, a to včetně odborné veřejnosti.

S přípravou prvních zadávacích podmínek a nabídek se ve velké míře objevují první interpretační nejasnosti. Velkou neznámou je přitom zcela nové pojetí zadávání veřejných zakázek, které vyplývá z povinné elektronizace zadávacích řízení.

Od 18. 4. 2017 jsou vybraní zadavatelé povinni komunikovat výhradně elektronicky. S tím se pojí povinnost podávat a přijímat nabídky výhradně elektronicky. Tato povinnost se na podzim příštího roku rozšíří i na všechny ostatní zadavatele.

Na toto téma školili v Praze dne 17. 5. 2017 naši experti v oblasti veřejného sektoru Bára s Honzou.


Vytisknout