Školení „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – zkušenosti po roce“

Školení „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – zkušenosti po roce“

Náš kolega Honza Lašmanský opětovně prezentoval pod záštitou společnosti QCM, s.r.o. získané zkušenosti s aplikací nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek.

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Po roce již máme dostatek zkušeností s jeho fungováním a jeho novými instituty, interpretačními problémy, množstvím metodik k zákonu publikovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a souvisejícími prováděcími předpisy. Hlavním cílem semináře bylo seznámit posluchače s novou právní úpravou a získanými zkušenosti po prvním roce aplikace zákona, jeho systematikou a strukturou, a to se zaměřením na změny oproti dosavadním postupům a nejvýznamnější novinky, které jsou od října 2016 aplikovány na zadávání veřejných zakázek.


Vytisknout