Lidové noviny z 6.3.2017, Advokacie žije

Lidové noviny z 6.3.2017, Advokacie žije

Barbora Karo a Jan Lašmanský opustili pozice vedoucích advokátů v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners a založili vlastní kancelář Karo, Lašmanský & Partners. Fungovat začala v únoru 2017 a tvoří jí čtyři experti na oblasti veřejného sektoru - společníci Lašmanský, Karo a koncipienti Alena Holásková a Marek Stowasser (na fotografii zleva). S problematikou veřejných zakázek a veřejného investování mají všichni dlouhodobou zkušenost, oba společníci více než desetiletou. „Nová kancelář by ráda pokračovala ve své specializaci a navázala tak na dosavadní zkušenosti získané při poskytování služeb ústředním orgánům státní správy, státním podnikům, municipalitám i dodavatelům z privátní sféry,” popisuje Jan Lašmanský profil kanceláře.


Vytisknout